top of page
OFFENTLIGT MØDE
 
12. MAJ  2023  KL. 16.00 – 18.00

FRITIDSCENTRET,  LOKALE 8

VESTERGADE 15,

8900 RANDERS

"Udsigten til atomkonflikt, der engang var utænkelig,

er nu igen  blevet en mulighed". 

FN's generalsekretær António Guterres

Det er denne (u)mulighed, der får os i Forbyd Atomvåben til at holde møder som dette. Vi vil have en offentlig samtale om, hvad vi som borgere i denne verden kan gøre for at undgå, at krigen i Ukraine ender i en atomkrig.

Hvordan kan vi som borgere forholde os, når Rusland invaderer et naboland og truer med at anvende atomvåben?

 

Krigen i Ukraine har udviklet sig til en indirekte konfrontation mellem Rusland og USA/NATO. Derfor har USA og de øvrige NATO-lande – herunder Danmark - ansvaret for, hvordan de reagerer, og derfor også et medansvar for, at krigen ikke udvikler sig til en atomkrig.

Vi kan som borgere forlange, at vores regering aktivt arbejder for et fredsspor: Forhandlinger, våbenhvile og på et tidspunkt egentlige fredsforhandlinger.

Det er tanker som disse, vi i Forbyd Atomvåben gerne vil diskutere på   mødet fredag. Mødet indledes af Hasse Schneidermann efterfulgt af spørgsmål, kommentarer og refleksioner.

Så er der en pause med kaffe, vand, øl - og lidt mundgodt.

I den sidste del handler det om: Hvad kan VI gøre?

Vel mødt!

Undgaa atomkrig.jpg

Krigen i Ukraine er også en konfrontation mellem Rusland og NATO

Lige under overfladen lurer derfor risikoen for en altødelæggende storkrig. FN's generalsekretær António Guterres har slået alarm og sagt: "Udsigten til atomkonflikt, der engang var utænkelig, er nu igen blevet en mulighed".

Rusland har flere gange truet med brug af atomvåben. Ifølge FN’s charter er den slags trusler ulovlige. Hvis truslerne føres ud i livet, vil USA/NATO højst sandsynligt svare igen.

 

Risikoen ved en direkte konfrontation mellem Rusland og USA/NATO er alt for stor, fordi den meget hurtigt vil udvikle sig fra lokal brug af atomvåben til en egentlig atomkrig - det værst tænkelige scenarie.

Intet kan retfærdiggøre en altødelæggende atomkrig. De tusinder af døde og ødelæggelserne, som allerede nu sker i Ukraine, vil være intet at regne i forhold til de millioner af døde og ødelæggelser af hele samfund, som en krig mellem Rusland og  USA/NATO vil føre til - ikke mindst i Europa, og når atomvinteren sætter ind, vil hele den nordlige halvkugle leve i mørke og kulde.

 

Alt hvad de vestlige lande gør – hvad enten det er våbenleverancer til Ukraine, flyoperationer, troppetransporter til Baltikum eller andet – må vurderes ud fra, om det bidrager til at bringe os væk fra risikoen for en atomkrig.

Ruslands præsident Putin har ansvaret for invasionen af Ukraine. Men USA og de øvrige NATO-lande har ansvaret for, hvordan de reagerer, og derfor også et medansvar for, at krigen ikke udvikler sig til en atomkrig. At leve op til dette ansvar er  alle regeringers første og største opgave.

Den næste bliver at få landene til at tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Gjorde Danmark det, kunne vi yde et vigtigt bidrag til en verden helt fri for atomvåben og være med til at forhindre, at lokale konflikter udvikler sig til en global eksistenskamp. Lige nu gælder det at undgå, at krigen i Ukraine udvikler sig så katastrofalt.

 

Forbyd Atomvåbens vurdering er, at krigen ikke længere kan fortsætte, uden at vi risikerer at overskride grænsen til en atomkrig. Derfor opfordrer vi politikerne til at gøre alt for at stoppe krigen nu og finde en vej til forhandlinger. Hvis du vil hjælpe os med det, så kontakt os.

STOP KRIGEN I UKRAINE!

Kræv våbenhvile nu og forhandlinger i gang!

Velkommen til offentligt online møde

Søndag 26. februar kl. 16.00 – 18.00

PROGRAM

16:00 Velkomst og indledning ved Palle Bendsen, Forbyd Atomvåben og NOAH

1. oplæg:  Krigen nu: Eskalation og risiko for atomkrig

Tarja Cronberg, forperson i Det finske Fredsforbund; tilknyttet Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut, SIPRI; tidl. medl. af Europa-Parlamentet; tidl. arbejdsminister i Finland; tidl. direktør for Copenhagen Peace Research Institute, COPRI; m.v.   

2. oplæg:  Krigens langtidsvirkning - med klima som eksempel

Palle Bendsen, NOAH Friends of the Earth Denmark. Palle har især arbejdet med klimascenarier, klimalove og sammenhængen mellem krig og klima.

3. oplæg:  Krigens langtidsvirkning - med fødevarer som eksempel

Nanna Clifforth, NOAH Friends of the Earth Denmark. Nanna har især arbejdet med handel og investeringer (TTIP, Mercosur og CETA), due diligence, madsuverænitet, GMO, agribusiness, CAP (EU’s fælles landbrugspolitik), skifergas, soja               

Herefter spørgsmål/kommentarer til oplæggene og åben debat:

Har freden en chance? Hvad kan vi gøre?

17.50 Afslutning

Arrangør: Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark

ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Nyt initiativ fra Forbyd Atomvåben

Tilbud om oplæg/foredrag til foreninger, uddannelsessteder mm.

 

BESTIL OPLÆG FRA FORBYD ATOMVÅBEN

I Forbyd Atomvåben kommer vi gerne ud og holder et oplæg og deltager i en diskussion i din forening eller på det lokale bibliotek.

Kontakter

Frederikshavn:

Arne Hansen, tlf. 30420818 - mail: post(at)arnehansen.net

Skørping:

Allan Vokstrup, tlf. 26722229 - mail: allan.vokstrup(at)gmail.com

Randers:

Hasse Schneidermann, tlf.: 23334460

- mail: hasse.schneidermann(at)gmail.com

Silkeborg

Christian Juhl, tlf. 53705098
- mail: christian.juhl(at)outlook.dk
Aarhus:

Helge Ratzer, tlf. 20479699 - mail: helgeratzer(at)outlook.dk

Klaus Krogsbæk: tlf.: 29254865 - mail: klauskrogsbaek(at)gmail.com

Hundested:

Palle Bendsen, tlf.: 30137695

- mail: pnb(at)ydun.net

København:

Tue Magnussen, tlf.: 23351088

- mail: tuemagnussen(at)gmail.com

Initiativet

Undgå atomkrig! Stop krigen i Ukraine nu! Forbyd atomvåben!

har modtaget økonomisk støtte fra ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons og 1. Maj Fonden.

Politikerspørgsmål.jpg

18. oktober 2022

Har Vesten – og Danmark - accepteret risikoen for en atomkrig?

Artikel på Netavisen Pio af Klaus Krogsbæk, Forbyd Atomvåben

Spørgsmål og svar om Ukraine og risikoen for en atomkrig.jpg

23. februar 2023

Intet kan retfærdiggøre en atomkrig

Kommentar i Information af Palle Bendsen, Allan Mygind Vokstrup og Helge Ratzer, Forbyd Atomvåben

bottom of page