top of page

Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark

Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark er et folkeligt samarbejde med det formål at sikre dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
 

Baggrund

Der er to måder, som menneskeheden kan gøre det af med sig selv på i vores tid. Den ene er ved ikke at handle i forhold til den globale miljøødelæggelse, og den anden er ved at udløse en atomar storkrig enten bevidst eller ved et uheld. Mens der i øjeblikket er stigende global bevidsthed om klima- og biodiversitetskrisen, er truslen om en ny atomkrig også overhængende, men overset.

Initiativer

Kampagnens første initiativ var at udarbejde og indsende et borgerforslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til traktaten samt drive en informationskampagne om borgerforslaget for at øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens farlighed.

 

Ved udløbet af borgerforslaget 20. januar 2021 havde det ikke samlet det fornødne antal underskrifter til at Folketinget ville være forpligtet til at behandle spørgsmålet

I løbet af det halve år, hvor borgerforslaget løb, tilsluttede flere foreninger og grupper sig initiativet, der kom til verden i marts 2020 under navnet FORBYD ATOMVÅBEN. Da disse grupper efterhånden var blevet ICAN-partnere, besluttede de at fortsætte samarbejdet som 'et løst koblet netværk' under navnet Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark.

Cities Appeal

Det næste initiativ var en landsdækkende kampagne for at få byråd/kommunalbestyrelser til at tilslutte sig ICAN's Cities Appeal. Det løb ind i en afvisning fra kommunerne, der henviste til "at danske kommuner ikke har mulighed for at afgive en sådan opfordring med henvisning til en udtalelse fra Indenrigsministeriet fra 1982, som siger, at det ikke kan antages at være en kommunal opgave af fremsætte udenrigspolitiske udtalelser eller meningstilkendegivelser eller at tage standpunkter i landspolitiske anliggender."

​​Initiativtagere

Initiativtagerne til FORBYD ATOMVÅBEN var Jessie Seehuusen fra FredsVagten ved Christiansborg, Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.

Kampagnen: Text

Vær med i kampagnen

Hvad enten du er en enkeltperson eller repræsenterer en forening kan du blive aktivt medvirkende i kampagnen FORBYD ATOMVÅBEN,  hvis mål er at Danmark tilslutter sig FN's Traktat om forbud mod atomvåben. 

 

Vi ser det også som vores opgave at oplyse den danske befolkning - ikke mindst de generationer, som ikke har deltaget i debatten om atomvåben i 1980'rne - om atomvåbnenes farlighed og derigennem sætte gang i en offentlig debat om Danmarks rolle i forbindelse med atomtruslen.

Kontakt

Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann(at)gmail.com

- tlf. 23 33 44 60
Helge Ratzer, helgeratzer(at)hotmail.com

- tlf. 20 47 96 99

Jessie Seehuusen, jessie(at)smorumnet.dk

- tlf. 51 37 34 68
eller 

Palle Bendsen, palle(at)noah.dk

- tlf. 30 13 76 95

Kampagnen: Text

Deltagende organisationer

Aldrig Mere Krig (ICAN Partner)

CRAS Ensemble (ICAN Partner)

Danske Læger mod Kernevåben (ICAN Partner)

Esbjerg Fredsbevægelse (ICAN Partner)

Fredsministerium (ICAN Partner)

FredsVagten ved Christiansborg (ICAN Partner)

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (ICAN Partner)

Miljøbevægelsen NOAH (ICAN Partner)

Århus mod Krig og Terror (ICAN Partner)

TID til FRED - Aktiv mod Krig

Kampagnen: Who We Are

​FORBYD ATOMVÅBEN har modtaget økonomisk støtte fra:

Den almennyttige fond af 15. september 1968
1. Maj Fonden
ICAN

Private donationer

TAK!

Hvis du vil støtte kampagnen, kan det ske via NOAHs konto
8411-002005853
HUSK: indbetalingen skal være mærket FORBYD ATOMVÅBEN

 

Kampagnen: Quote
bottom of page