35036911954_c1940c9db3_c.jpg

TRAKTATEN

 

FORHANDLINGERNE

i  FN's Generalforsamling i marts, juni og juli 2017 med deltagelse af 135 nationer samt civilsamfundsorganisationer. Danmark deltog ikke i forhandlingerne.

Læs mere herunder

LÆS MERE OM FORHANDLINGERNE

Forhandlingerne om FN-traktaten om forbud mod atomvåben


Den 7. juli 2017 vedtog et overvældende flertal af verdens nationer en epokegørende global aftale om at forbyde atomvåben, officielt kendt som Traktaten om forbud mod nukleare våben. Den træder i kraft, når 50 nationer har underskrevet og ratificeret den.

Forud var gået et årti med fortalervirksomhed fra ICAN og ICAN's partnere.

Før traktatens vedtagelse var atomvåben de eneste masseødelæggelsesvåben, der ikke var underlagt et omfattende forbud, på trods af deres katastrofale, udbredte og vedvarende humanitære og miljømæssige konsekvenser. Den nye aftale udfylder et betydeligt hul i international ret.

Den forbyder nationer at udvikle, afprøve, producere, fremstille, overføre, besidde, lagre, bruge eller true med at bruge atomvåben eller tillade, at atomvåben kan stationeres på deres område. Den forbyder dem også at hjælpe, tilskynde eller tilskynde nogen til at deltage i nogen af disse aktiviteter.


En nation, der besidder atomvåben, kan tilslutte sig traktaten, så længe den accepterer at ødelægge dem i overensstemmelse med en juridisk bindende og tidsbunden plan. Tilsvarende kan en nation, der er vært for en anden lands atomvåben på sit område, tilslutte sig, så længe den accepterer at fjerne dem inden en bestemt frist.


Nationerne er forpligtet til at yde bistand til alle ofre for brug og afprøvning af nukleare våben og til at træffe foranstaltninger til sanering af forurenede miljøer. I præamblen anerkendes den skade, der er lidt som følge af atomvåben, herunder den uforholdsmæssige indvirkning på kvinder og piger og på oprindelige folk rundt om i verden.


Traktaten blev forhandlet i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York i marts, juni og juli 2017 med deltagelse af mere end 135 nationer samt medlemmer af civilsamfundet. Der blev åbnet for undertegnelse den 20. september 2017. Traktaten er af permanent karakter og vil være juridisk bindende for de nationer, der tilslutter sig den.

Pr. 6. august 2020 har 44 lande ratificeret traktaten.

 
 

©2020 by FORBYD ATOMVÅBEN. Proudly created with Wix.com