header-bitmap.jpg

ICAN

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

 Læs om ICAN, der sammen med nu mere end 500 partnerorganisationer fører kampagne for at verdens lande tilslutter sig FN's traktat mod atomvåben.

Den internationale kampagne til afskaffelse af kernevåben (ICAN) er en koalition af ikke-statslige organisationer i mere end hundrede lande, der virker for at fremme tilslutning til og gennemførelse af FN's traktat om forbud mod atomvåben. Denne epokegørende aftale blev vedtaget i FN's Generalforsamling den 7. juli 2017.

ICAN blev grundlagt i Australien af International Physicians for the Prevention of Nuclear War og formelt lanceret i Østrig i april 2007. Grundlæggerne var inspireret af den succes, som den internationale kampagne om forbud mod landminer havde et årti tidligere. Den havde spillet en vigtig rolle i forhandlingen om en konvention om forbud mod antipersonel miner (Ottawa-traktaten).

Siden grundlæggelsen har ICAN arbejdet for at opbygge et stærkt globalt netværk af offentlig støtte til afskaffelse af atomvåben. Ved at engagere en forskelligartet gruppe af organisationer og arbejde sammen med Internationalt Røde Kors og med ligesindede regeringer har ICAN været med til at forandre debatten om atomvåben og skabe fremdrift for tanken om eliminering af disse masseødelæggelsesvåben.

ICAN blev tildelt Nobels fredspris 2017 for deres "arbejde med at henlede opmærksomheden på de katastrofale humanitære konsekvenser af enhver brug af atomvåben" og deres "banebrydende indsats for at opnå et traktatbaseret forbud mod sådanne våben".

Læs mere på ICAN's engelsksprogede hjemmeside: https://icanw.org 

Kort fremstilling af ICAN's historie: https://www.icanw.org/ican_history

Udvalgte ICAN materialer