FORBYD ATOMVÅBEN

FORBYD ATOMVÅBEN er et folkeligt samarbejde med det formål at sikre dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Baggrund

Der er to måder, som menneskeheden kan gøre det af med sig selv på i vores tid. Den ene er ved ikke at handle i forhold til den globale miljøødelæggelse, og den anden er ved at udløse en atomar storkrig enten bevidst eller ved et uheld. Mens der i øjeblikket er stigende global bevidsthed om klima- og biodiversitetskrisen, er truslen om en ny atomkrig også overhængende, men overset.

Initiativer

Kampagnens første initiativ var at udarbejde og indsende et borgerforslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til traktaten samt drive en informationskampagne om borgerforslaget for at øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens farlighed.

Efter udløbet af borgerforslaget 20. januar 2021 vil det næste initiativ blive en landsdækkende kampagne for at få byråd/kommunalbestyrelser til at tilslutte sig ICAN's Cities Appeal.

​​Initiativtagere

Initiativtagerne til FORBYD ATOMVÅBEN er Jessie Seehuusen fra FredsVagten ved Christiansborg, Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.


 

Vær med i kampagnen

Hvad enten du er en enkeltperson eller repræsenterer en forening kan du blive aktivt medvirkende i kampagnen FORBYD ATOMVÅBEN,  hvis mål er at Danmark tilslutter sig FN's Traktat om forbud mod atomvåben. 

Vi skal skaffe 50.000 underskrifter, hvilket er en stor opgave - og vi vil også oplyse den danske befolkning om atomvåbnenes farlighed - og derigennem sætte gang i en offentlig debat om Danmarks rolle i forbindelse med atomtruslen.

Kontakt

Palle Bendsen, palle(at)noah.dk

Jessie Seehuusen, jessie(at)smorumnet.dk

eller 

Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann(at)gmail.dk

 

Deltagende organisationer

Aldrig Mere Krig (ICAN Partner)

CRAS Ensemble (ICAN Partner)

Danske Læger mod Kernevåben (ICAN Partner)

Fredsministerium (ICAN Partner)

FredsVagten ved Christiansborg (ICAN Partner)

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (ICAN Partner)

Miljøbevægelsen NOAH (ICAN Partner)

TID til FRED - Aktiv mod Krig

Århus mod Krig og Terror (ICAN Partner)

Esbjerg Fredsbevægelse

 

​FORBYD ATOMVÅBEN har modtaget økonomisk støtte fra:

Den almennyttige fond af 15. september 1968

1. Maj Fonden

ICAN

Private donationer

TAK!

Hvis du vil støtte kampagnen, kan det ske via NOAHs konto

8411-002005853

HUSK: indbetalingen skal være mærket FORBYD ATOMVÅBEN