FORBYD ATOMVÅBEN

FORBYD ATOMVÅBEN er et folkeligt samarbejde med det formål at sikre dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Vi vil via initiativet udarbejde og indsende et borgerforslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til traktaten samt drive en informationskampagne om borgerforslaget for at øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens farlighed.

Baggrund

Der er to måder, som menneskeheden kan gøre det af med sig selv på i vores tid. Den ene er ved ikke at handle i forhold til den globale miljøødelæggelse, og den anden er ved at udløse en atomar storkrig enten bevidst eller ved et uheld. Mens der i øjeblikket er stigende global bevidsthed om klima- og biodiversitetskrisen, er truslen om en ny atomkrig også overhængende, men overset.

Midler

Borgerforslaget om dansk tilslutning til FN’s forbud mod atomvåben udarbejdes og indsendes i henhold til lovgivning og regelsæt i forhold til disse. Et borgerforslag skal inden for 6 måneder opnå 50.000 personlige underskrifter for at blive løftet ind i Folketinget.


Det er initiativtagerne, der som enkeltpersoner stiller forslaget sammen med en række andre personer med solide netværk som medforslagsstillere. Kampagnen, der skal skabe opmærksomhed om borgerforslaget og gøre opmærksom på atomvåbens farlighed, etableres og drives af initiativtagerne og deres respektive foreninger. I modsætning til borgerforslaget, der stilles af enkeltpersoner, vil kampagnen fra begyndelsen omfatte organisationer fra det brede fredsmiljø og flere organisationer i det danske foreningsliv, der støtter formålet, forventes at tilslutte sig undervejs.

Initiativtagere

Initiativtagerne er Jessie Seehuusen fra FredsVagten ved Christiansborg, Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.


 

Vær med i kampagnen

Hvad enten du er en enkeltperson eller repræsenterer en forening kan du blive aktivt medvirkende i kampagnen FORBYD ATOMVÅBEN,  hvis mål er at Danmark tilslutter sig FN's Traktat om forbud mod atomvåben. 

Vi skal skaffe 50.000 underskrifter, hvilket er en stor opgave - og vi vil også oplyse den danske befolkning om atomvåbnenes farlighed - og derigennem sætte gang i en offentlig debat om Danmarks rolle i forbindelse med atomtruslen.

Kontakt

Palle Bendsen, palle(at)noah.dk

Jessie Seehuusen, jessie(at)smorumnet.dk

eller 

Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann(at)gmail.dk

 

Deltagende organisationer

Aldrig Mere Krig (ICAN Partner)

CRAS Ensemble (ICAN Partner)

Danske Læger mod Kernevåben (ICAN Partner)

Fredsministerium (ICAN Partner)

FredsVagten ved Christiansborg (ICAN Partner)

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (ICAN Partner)

Miljøbevægelsen NOAH (ICAN Partner)

TID til FRED - Aktiv mod Krig

Århus mod Krig og Terror (ICAN Partner)

 

Du kan støtte kampagnen FORBYD ATOMVÅBEN økonomisk ved at indbetale til NOAH Friends of the Earth Denmark 8411-2005853

HUSK: indbetalingen skal være mærket FORBYD ATOMVÅBEN

FORBYD ATOMVÅBEN har modtaget økonomisk støtte fra:

Den almennyttige fond af 15. september 1968

1. Maj Fonden

Private donationer

TAK!

Hvis du vil støtte kampagnen, kan det ske via NOAHs konto

8411-002005853 - mærket FORBYD ATOMVÅBEN

 

©2020 by FORBYD ATOMVÅBEN. Proudly created with Wix.com